Ønske om fodgængerovergang i Prinsessegade

Flere christianshavnere ønsker øget trafiktryghed i Prinsessegade. På forslag fra Fritidsinstitutionen ved Christianshavns Skole retter vi henvendelse til kommunens politiske udvalg

På vores seneste møde vedtog vi at rette henvendelse til Børne- og Ungeudvalget og Teknik og Miljøudvalget i Københavns Kommune med et ønske om at få etableret en fodgængerovergang ud for Christianshavns Skoles hovedindgang.

Det er repræsentanter fra Institutionen ved Christianshavns Skole og forældreråd, som er fremkommet med ønsket. Vi har derefter drøftet forslaget internt og samtidig spurgt christianshavnerne om deres synspunkter vedrørende forslaget via vores facebookside.

Både internt og på Facebook er der i det store hele opbakning til forslaget og derfor vedtog vi, at gå videre med sagen, der kan styrke trygheden for bløde trafikanter på den hårdt pressede Prinsessegade.

Vi håber, at den store opbakning som forslaget fået, vil få kommunen til at følge op på ønsket hurtigst muligt.

Forslaget kort fortalt:

At skolebørnenes krydsning af Prinsessegade bliver så trafiksikker som muligt.

At fodgængerovergangen placeres ud for Christianshavns Skolen hovedindgang.

At ved etablering af en fodgængerovergang, bliver det muligt at placere skolepatrulje ved overgangen. Skolepatrulje kan ikke etableres, hvis der ikke er en fodgængerovergang.

At etableringen af skolepatruljen giver en stor sikkerhed ved skolebørnenes krydsning af Prinsessegade.

At fodgængerovergangen etableres med ”gule-blink”, som kan tændes af skolepatruljen, når skoleelever skal krydse Prinsessegade.

At fodgængerovergangen placeres på en sådan måde at fortov - / cykelsti kan gøres bredere, således at det bliver muligt for skolepatruljen at ”samle-børnene” inden de lukkes over gaden.