Offentligt møde om Nyholm

Vi planlægger et offentligt møde til september om den seneste udvikling på Nyholm

Sammen med Chartergruppen for Nyholm planlægger vi, at holde et statusmøde for Nyholm, hvor vi vil invitere fagfolk og politikere til at deltage. Hensigten er at få indblik i, hvor man er i forhold til fredningssagen og planerne for en evt. idékonkurrence om Nyholms fremtid?

Nå den endelig mødedato er fastlagt, vil mødet fremgå af i vores kalender. Mødet skal ses i forlængelse af Lokaludvalgets tidligere offentlige møder på Nyholm. Læs mere om Nyholm her: Udvidet fredning? | Christianshavns Lokaludvalg (kk.dk)