Operaparken blev præsenteret af A.P. Møller Fonden og COBE

Ca. 40 personer mødte op til borgermøde for at høre mere om planerne for den kommende Operapark på Dokøen.

Torsdag d. 21/11 inviterede Christianshavns Lokaludvalg og Teknik- og Miljøforvaltningen til borgermøde om Dokøen.

Mødet var arrangeret i forbindelse med høringsperioden for tillæg til kommuneplanen og et tillæg til den gældende lokalplan for området ”Lokalplan 331 Holmen II”. Tillægget i kommuneplanen er nødvendigt for at muliggøre etableringen af den kommende Operapark med offentlig adgang, etablering af en cafébygning, udvidelse af den sydlige Dokø samt etablering af parkeringskælder under selve parken med direkte adgang til Operaen.

På mødet deltog A.P. Møller Fonden, arkitektfirmaet COBE og Teknik- og Miljøforvaltningen, der hver især fremlagde processen for anlæggelsesperioden samt deres forventninger til det endelige resultat.

Vi bed særligt mærke i følgende punkter under fremlæggelserne samt den efterfølgende diskussion:

Teknik- og Miljøforvaltningen har givet bygherre dispensation til at påbegynde gravearbejdet, inden tillægget til lokalplanen er vedtaget. Det skyldes, at man ønsker at imødekomme en eventuel senere pause i anlægsarbejdet hvis arkæologiske udgravninger er nødvendige. Hvis tillægget for lokalplanen ikke vedtages, skal bygherre genanlægge den sydlige Dokø, som den så ud, inden de begyndte gravearbejdet.

Anlæggelsen af parken og parkeringskælder forventes at stå færdig i 2023.

Bygherre og Teknik- og miljøforvaltningen er positive overfor muligheden for at transportere jord via søvejen i stedet for over land. Mulighederne undersøges yderligere.

Ved selve udgravningen til parkeringskælderen har man valgt at bruge D-walls i stedet for spunsvægge. Denne metode er bl.a. mindre støjende end ved bankning af spunsvæggene.

Ved daglig brug af parkeringskælderen vil der være ind- og udkørsel i det nordlige hjørne af parken via Ekvipagemestervej. Ved særarrangementer vil der være to udkørsler for at muliggøre en hurtigere tømning af anlægget. Udkørsel nummer 2 planlægges til at ske via Galionsvej.

Når parken anlægges, vil de højeste træer være 3-5 meter høje. De forventes at vokse til en max højde på 15 meter i løbet at træernes levetid.

Parken er tænkt som et roligt område og kørsel på cykel og løbehjul vil derfor ikke være tilladt i den centrale del af parken.

Lokalplansforslaget og forslag til kommuneplantillægget med tilhørende VVM-undersøgelse i høring frem til d. 6. januar 2020. Du kan afgive dit eget høringssvar her og se klip fra borgermødet her