Opfølgning på borgermøde om Lynetteholm

Salen var fuld, da vi diskuterede anlæggelsen af Lynetteholm med ca. 120 Christianshavnere. Efter oplæg af Per Frank (formand for Foreningen af Byplanlæggere) var der spørgsmål og debat.

Den 12. februar 2020 afholdt Christianshavns Lokaludvalg et borgermøde om Lynetteholmen. På mødet drøftedes følgende aspekter ved projektet: Klimasikring, jordtransport, boligudvikling, infrastruktur og energiforsyning.

I den forbindelse rejste mødedeltagerne en række spørgsmål, hvoraf nedenstående fremhæves som centrale for den samlede debat på mødet.

Har man regnet på, hvad klimasikringen kommer til at koste?

Hvis den stigende vandstand skal tages alvorligt, skal hele Amager, hele Sjælland, ja hele landet klimasikres. Hvorfor kun ved Lynetteholmen?

Men hvad med et ”klimaråd” for København eller for hele Sjælland?

Hvilke andre muligheder / lokationer har været overvejet som alternativ til Lynetteholmen?

Hvad med at transportere jord i tog? Lastbiler bruger alt for meget CO2.

God ide med en oversigtsplan over, hvor der bliver kørt jord i denne by. Findes en sådan?

Er der jord nok til hele Lynetteholm? Hvad hvis byggeriet går i stå?

Vi skal bruge jord til andre ting / diger. Er det ikke skørt at hælde jorden i havnen?

Må man over hovedet påfylde jord der. Hvad med vrag på havbunden, der er fredede?

Hvordan påvirker det vandet i havnen, der bliver mere lukket inde i havnen?

Man kunne håbe på elektriske lastbiler. Er det en mulighed?

Hvornår planlægger By & Havn at begynde opfyldning af jord?

Kommuneplanen lover verdensby med ansvar. København var vært ved C40 topmødet i oktober 2019 - byer der samarbejder om langsigtet planlægning. Er der fælles erfaringer om, hvordan man kystsikrer millionbyer?

Indeholder VVM-undersøgelsen overvejelser om kystsikring af Danmark og ikke bare København?

Vi har samlet alle spørgsmålene og sendt dem videre til By & Havn, Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen.