PUSHER – GO AWAY

Lukningen af Christiania har desværre fået salget af narko til at stige andre steder på Christianshavn.

Vi har i Christianshavns Lokaludvalg fået henvendelser fra beboere på Christianshavn om et eskalerende narkosalg særligt på Christianshavns Vold og i gaderne omkring Christiania og Christianshavns Torv. Til tider ses pusherne også andre steder på Christianshavn. Situationen skal ses i lyset af, at Christiania som følge af Corona-pandemien er lukket ned.

Lokaludvalget værdsætter kommunens og politiets indsats over for pusherne, men forholdene er nu af sådan en karakter, at kommunen og politiet bør intensivere indsatsen, før situationen kommer ud af kontrol.   

Vi har derfor skrevet til politidirektøren for Københavns Politi, Overborgmester Frank Jensen, Socialborgmester Mia Nyegaard, Børne- og Ungdomsborgmester Jesper Christensen og Teknik- og Miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen om situationen. Ud over at gøre dem opmærksomme på vores stigende bekymring over forholdene, fremsætter vi forslag til, hvad der kan gøres, for at få normaliseret situationen på Christianshavns Vold og andre steder i vores bydel.

Hvad kan du gøre

Hvis du personligt oplever noget ubehageligt forårsaget et pushernes tilstedeværelse på Christianshavn, opfordrer vi til, at du kontakter Din Betjent på telefonnummer: 51438929 eller på mail: kbh@politi.dk

Svar på vores henvendelse

Den 27. maj fik vi svar fra både Københavns Politi og fra Rådhuset. Svaret fra Rådhuset er underskrevet af Overborgmester Frank Jensen, Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen og Socialborgmester Mia Nyegaard.

Fra begges sider er der allerede iværksat initiativer, der skal afhjælpe problemet, og begge holder øje med den videre udvikling. 

Du kan læse både vores brev til Københavns Politi og borgmestrene på Rådhuset samt deres svar ved at klikke på filerne til højre på siden.