Restaurations- og Nattelivsplan 2021 er i ny offentlig høring

Et revurderet udkast til Restaurations- og Nattelivsplan 2021 er nu i offentlig høring.

Kultur- og Fritidsforvaltningen sendte den 1. marts 2021 et første udkast til Restaurations- og Nattelivsplan 2021 i høring hos lokaludvalgene, men på grund af massiv kritik blev høring aflyst. Nu er et nyt udkast til planen sendt i offentlig høring frem til den 27. juli. 

Vi drøfter udkastet på vores møde i juni der indeholder en række konkrete forslag til initiativer, som kan være med til at skabe en bedre balance mellem natte- og hverdagsliv.

Med tilfredshed kan vi dog umiddelbart se, at mange de elementer, vi mente var konstruktive i det første udkast til planen, er medtaget i det nye udspil. Det drejer sig blandt andet om:

  • at ordningen for natteværter planlægges bevaret og udbygget
  • at ordningen for støjvagter planlægges bevaret og udbygget
  • at skærpe tilsyn med serveringssteder med mange klager
  • at indføre morgenlukning for kl. 5-bevillinger

Introduktion af "Havneværter"

Om natteværterne står der blandt andet, at det anbefales det, at indsatsen opnormeres fra 4 til 16 natteværter om ugen, og at torsdag nat inkluderes - foruden fredag og lørdag nat. I sommerperioden lægges der også op til, at introducere ”Havneværter”, dvs. sejlende natteværter, da flere af havnearealerne i København er belastet af fest og støj.

Høringen forløber frem til den 27. juli på kommunens "Bliv Hørt"-portal: Høring af Restaurations- og Nattelivsplan 2021 (kk.dk)