Sænk hastigheden ved Christianshavns Skole

Teknik- og Miljøforvaltningen har afsat penge til at styrke trafiksikkerheden ved Københavns skoler

Teknik- og Miljøforvaltningen er i øjeblikket ved at undersøge mulighederne for at begrænse al motorkørsel omkring Københavns skoler, så skolebørn frit og trygt kan gå og cykle til skole.Konkret vil man indføre indkørselsforbud ved folkeskolerne mellem kl. 7.30-8.30. Det kan dog ikke lade sig gøre alle steder og derfor søger man alternative løsninger – bl.a. ved Christianshavns Skole på Prinsessegade.

Vi er i dialog med skolerne på Christianshavn og har som udgangspunkt foreslået:

  • at der etableres en hastighedsbegrænsning på 30 km/t ved Christianshavns skole i Prinsessegade i tidsrummet kl. 7.30-8.30 ved hjælp af fleksible (elektroniske) trafiktavler. 

     
  • at der ved Døttreskolen opsættes et skilt med "Motorkørsel forbudt" med undertavle "7.30 – 8.30" ved krydset Dronningensgade/Sankt Annæ Gade, som forvaltningen har foreslået

     
  • at forvaltningen tager kontakt til Den Frie Fakkel, som er flyttet fra Christianshavns Lokaludvalgs område og derfor ikke er aktuel for lokaludvalget at udtales sig om. 

I vores møde den 18. maj tager vi endelig stilling til vores tilbagemeldingen til Teknik- og Miljøforvaltningen.