Skal din boligforening overtage den sorte affaldsstation?

Der er gået et lille år og forsøgsordningen med affaldsløsninger i Ovengaden Neden Vandet skal evalueres og fjernes. Det sker den kommende tid - bemærk at den sorte affaldsstation kan erhverves.

Siden 6. oktober sidste år har der stået såkaldte Flerfunktionelle Affaldsløsninger på Overgaden neden Vandet. En rød placeret ved nummer 9 ved B&W-porten og en sort ved nummer 51 ved Bådsmandsstræde.

Affaldsløsninger var sat op som en forsøgsordning på et år med det formål at gøre det lettere for beboere og folk i nærområdet at sortere skrald. Nu er der gået et år og affaldsløsninger skal fjernes og evalueres.

Hvad mener du om løsningerne?

Lokaludvalgets Genbrugsgruppe har derfor omdelt information og evalueringsskema til beboerne nærområderne for at få tilbagemeldinger på affaldsløsningerne – så gruppen i samarbejde med Teknik og Miljøforvaltningen kan afslutte forsøgsordningen på en god måde. Har du input om ordningen kan de sendes til: ressourcerogaffald@tmf.kk.dk.

Desuden kan den sorte affaldsstation erhverves næsten gratis af beboerforeninger el.lign., som vil have den på egen matrikel. Skriv til vores Genbrugsgruppe på christianshavnslokaludvalg@okf.kk.dk, hvis du/I er interesseret.