Skarpt optegnet halvcirkel bør blødes op

Vi ønsker en fliget kantstrækning på ”indersiden” af Lynetteholm

I oktober indgik By & Havn en kontrakt med entreprenørfirmaet Per Aarsleff Holding A/S om at etablere anden og sidste fase af Lynetteholm. Firmaet skal med andre ord færdiggøre Lynetteholms perimeter mod øst, nord og vest – strækning som i alt tegner sig for ca. syv kilometer.

Kontrakten gav anledning til at vi på vores lokaludvalgsmøde den 25. oktober drøftede udformningen af Lynetteholms perimeter med særligt fokus på den del, der vender mod Københavns Inderhavn og går rundt om Trekroner.

Brev til By & Havn

På tegninger over Lynetteholms omkreds er den indre perimeter på nuværende tidspunkt skarpt optegnet som halv cirkel. Den profil vil vi gerne have opblødt, så kanten bliver fliget og får karakter af de kanaler- og bugtmiljøer, som det gamle København, Christianshavn og områderne, der grænser op til Lynetteholm, er kendetegnet ved.

Det har vi nævnt i vores tidligere høringssvar om Lynetteholm, og derfor foreslår vi det nu igen til By & Havn i et brev, hvor vi samtidig beder om at få at vide, hvilke planer har de har for Lynetteholms indre perimeter og hvad er processen for udformningen af den indre perimeter.

Se vores brev til By & Havn herunder. 

Om Lynetteholms perimeter

  • Entreprenørfirmaet Per Aarsleff Holding A/S står for at anlægge Lynetteholms Perimeter

  • Perimeteren er en syv kilometer lang dæmning, der nogle steder vil få en bredde på op til 60 meter og en højde på op til 16 meter.

  • Når perimeteren står færdig, opfyldes det inddæmmede område med overskudjord

  • Anlægsarbejdet er begyndt og forventes færdig i 2026