Sorteringspunkter, begrønning og lokale opholdssteder

Københavns Kommune skal i Indre By og på Christianshavn finde plads til mindst 50 steder i gaderummet til sorteringspunkter, hvor borgerne skal sortere deres affald.

Miljøpunkt Indre By & Christianshavn har gået fire byvandringer, hvor der ud over sorteringspunkter er set på muligheder for grønne byrum, flere træer, generel begrønning og lokaliteter til opholdssteder.

Det er der kommet en rapport ud af, som nu er sendt til Teknik- og Miljøforvaltningen - se rapporten her. 

I vores møde den 24. juni 2021 besluttede vi at tilkendegive overfor forvaltningen, at der ikke skal sættes flere sorteringspunkter op end højst nødvendigt i gaderummene og at affaldssortering i gaderummene skal være undtagelsen.

Vi har derfor også opfordret forvaltningen til at forhandle med gårdlaugene på Christianshavn om affaldssortering i gårde, da vi ønsker, at affaldssorteringen skal ske i de gårde, hvor det er muligt.