Status på Lynetteholm

Opfølgning på borgermødet om Lynetteholm den 30. oktober og Lokaludvalget deltager i følgegruppe om planlægningen af Lynetteholm.

Den 30. oktober deltog ca. 300 borgere i et borgermøde arrangeret af By & Havn om anlæggelsen af Lynetteholmen og den VVM-undersøgelse, der skal laves i forbindelse med transporten af jord til området. Borgermødet var en del af den høring, som Miljøstyrelsen på By & Havns foranledning har iværksat på området.

Vi følger anlæggelsen af Lynetteholm og deltog ligeledes ved borgermødet den. 30. oktober.

Lokaludvalget vedtog samme aften et høringssvar ti Miljøstyrelsen om indholdet i miljøvurderingen af Lynetteholm:

Vores vigtigste pointe er at, al jordtransport til anlæg af den nye ø skal foregå af søvejen. Det er den eneste miljø og trafikmæssigt rigtige måde at transportere jord til opfyldning af øen.

Derudover lægger vi vægt på at:

Indre By og Christianshavn bør friholdes for jordtransport til opfyldning af øen; fx med tvangsruter, der friholder Indre By og Christianshavn for jordtransport til anlæg af Lynetteholm.

I en miljøkonsekvensrapport bør man også kigge på de støjmæssige gener ved jordtransport og etablering af øens omkransende spunsvæg, samt fokusere på projektets mulige konsekvenser for udsivning af forurening til omgivelserne som følge af deponering af forurenet jord.

Man bør kigge på øens mest hensigtsmæssige vestlige afgrænsning under hensyntagen til visualisering, bevarelse og adgang til Trekroner Søfort.

Man bør kigge på hvordan eventuel kulturarv fra slaget på Reden i 1801 i farvandet påvirkes.

Miljøvurderingen bør omfatte en helhedsvurdering af, hvordan etablering af Lynetteholm påvirker miljøet.

Høringsperioden er netop afsluttet, hvorefter de indkomne høringssvar behandles af Miljøstyrelsen, der i samarbejde med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fastlægger, hvad der skal indgå i det videre arbejde med udarbejdelsen af miljøkonsekvensrapporten.

Vi har fået at vide af By & Havn, at Miljøvurderingen kommer i offentlig høring i otte uger engang efter sommerferien 2020.

TV2 Lorry bragte et indslag fra borgermødet, hvor Lokaludvalgets formand, Poul Cohrt, blev citeret for vores holdninger om sagen. Du kan se TV2 Lorrys indslag fra borgermødet her.

Vi følger udviklingen af Lynetteholm tæt og indgår yderligere i den følgegruppe, som By & Havn har nedsat til at følge planlægningen af Lynetteholm. Her vil vi løbende blive inddraget i dialog omkring den videre udvikling af øen.

Følg os på facebook, eller skriv dig op til vores nyhedsbrev her, hvis du gerne vil holde dig opdateret om den videre udvikling i sagen.