Status på processen for Lynetteholm-projektet

I øjeblikket afventer vi, at den strategiske miljøvurdering sendes i offentlig høring. Når det sker, regner vi med at genoptage planlægning af vores borgermøde om Lynetteholm-projektet.

Den strategiske miljøvurderingsrapport skulle være sendt i høring allerede i starten af maj, men Transportministeriet valgte at udskyde offentliggørelsen og høringen. Det betød, at vi også måtte udskyde vores informations- og debatmøde om projektet, hvor tre eksperter skulle hjælpe med at udlægge rapporten med særlig fokus på trafik og infrastruktur, byudvikling og klimasikring.Vi regner med at genoptage det planlægningen af informations- og debatmødet på den anden side af sommerferien, når den strategiske miljøvurdering er blevet offentliggjort. Det forventes, at den indeholder en overordnet analyse af, hvordan Lynetteholm-projektet samlet set vil påvirke byen, herunder byudvikling, metrolinjeføring og Østlig Ringvej, klima- og havmiljøforhold med videre.

Ny plan for håndtering af havbundsmateriale og stormflodssikring af København

Siden maj har Lynetteholm-projektet imidlertid ikke stået stille. I starten af juni indgik partierne i Folketinget, som står bag Lynetteholm-projektet, en aftale om, at der ikke længere skal klappes havbundsmateriale ud fra Køge Bugt, og at projektet skal tænkes sammen med en samlet stormflodsplan for København.

I den forbindelse er det blevet aftalt, at den strategiske miljøvurdering skal tilpasses dette og at høringsperioden fordobles, så der er bedre tid til at behandle høringssvar og gennemføre borgermøder.

Forslag om en ny metrolinjeføring

Samtidig har partierne bag Lynetteholm på Københavns Rådhus rejst et ønske om, at man I den kommende idefasehøring til metrolinjeføringen af M5 til Lynetteholm ikke kun ser på etapen fra Østerport over Refshaleøen til Lynetteholm, men også belyser en alternativ forbindelse fra Københavns Hovedbanegård over Amager til Refshaleøen og Lynetteholm.

Forventet tidsplan for høringer

  • Den strategiske miljøvurdering forventes at blive sendt i høring af Transportministeriet fra ultimo august og 16 uger frem
  • Idefasehøringen for Metro til Lynetteholm forventes at blive sendt i høring af Københavns Kommune primo september og 8 uger frem
  • Idefasehøringen for Østlig Ringvej forventes at blive sendt i offentlig høring i oktober.