Stormflodssikring af metrostation sat på hold på ubestemt tid

I september modtog vi et brev fra Metroselskabet om, at stormflodssikringen bl.a. metrostationen på Christianshavns Torv, er sat på hold på ubestemt tid. Den beslutning vil vi gerne have uddybet.

Fremfor lokale løsninger på metrostationer på metrolinjerne M1 og M2 i Københavns Havn søger metroselskabet at bidrage til at oprette en fælles ydre sikring af byen i forbindelse med etableringen af Lynetteholmen.

Risikabel beslutning 

I lokaludvalget har vi netop drøftet denne udmelding. Vi mener, at det er en risikabel beslutning, da der vil gå mange år før stormflodssikringen af Lynetteholm er på plads.

Christianshavn er, sammen med Amager, en af de bydele, som ligger lavest i København. Derfor er vi særligt sårbare overfor vandstandsstigninger. Vi har derfor bedt metroselskabet om at komme med en uddybende forklaring på deres beslutning.

Stormfloder er sjældne, men Lynetteholmen har lange udsigter

Lynetteholm-projekter er fortsat i sin spæde begyndelse – og projektets egentlige udformning er først lige begyndt. Byggeriet af Lynetteholm vil efter planen begynde i 2035 og stå færdigt i 2070.

Så selvom forekomsten af stormfloder er sjældne, stiger sandsynligheden jo for at de finder sted, jo længere tid der går, før en ydre stormflodsikring er etableret.