Styrk lokaludvalgene og gør valgmetoden simpel

Lige nu drøfter politikerne i Borgerrepræsentationen, hvordan lokaludvalgene kan tilpasses fremtidens København. Det har vi naturligvis en holdning til.

Som udgangspunkt synes vi, at rammerne for lokaludvalgene fungerer godt, men der er bestemt også plads til forbedringer.

I de 12 år, vi har eksisteret, har vi skrevet bydelsplaner, kigget lokalplaner for Christianshavn efter i sømmene, holdt et utal af møder og diskuteret med politikere, embedsfolk, christianshavnere og hinanden om det, der rør sig i vores bydel.

Det har givet os et indgående kendskab til vores bydel og til, hvordan vi bedst sikrer nærdemokrati, borgerinddragelse og en konstruktiv dialog mellem borgere og de politiske beslutningstagere, når der sker forandringer på Christianshavn.

Vi mener, derfor at lokaludvalgenes legitimitet skal styrkes, samt at et bredere udsnit af københavnerne bør være repræsenteret i lokaludvalgene. 

Indstillingsret vil give større indflydelse

Det kan for eksempel ske ved, at lokaludvalgene får indstillingsret til Borgerrepræsentationen. Dermed får direkte indflydelse på, hvilke sager rådhusets politikere drøfter, når de mødes. Det vil give lokaludvalgene en reel rolle i lokalsamfundet  og gøre det mere attraktivt at deltage i lokaludvalgets arbejde.

Ny valgmetode vil øge valgdeltagelsen

Vi mener også, at valgmetoden til lokaludvalgene skal forenkles og gøres digital. Vi går ind for et direkte valg til lokaludvalgene. Den nuværende valgmetode er baseret på en foreningsmodel, men den er kompliceret og kan for mange være svær at forstå.

En gennemskuelig valgmetode vil derimod have en bredere appel, da den vil være lettere at formidle, og gøres valgene digitale vil valgdeltagelsen sandsynligvis også stige – f.eks. blandt yngre mennesker, der på nuværende tidspunkt er underrepræsenteret i lokaludvalgene.