Styrk renhold og hygiejne på eksisterende offentlige toiletter, før I opsætter nye

Vi har undersøgt behovet for nye offentlige toiletter på Christianshavn og har ni forslag til nye og supplerende placeringer

Teknik- og Miljøudvalget ønsker at få forelagt en liste med ønsker til nye placeringer for nye offentlige toiletter i Københavns Kommune. Vi har været behjælpelig i forhold til Christianshavns behov og på baggrund af besigtigelser i bydelen, samt dialog med christianshavnerne via Facebook, er vi nu klar med nogle generelle anbefalinger og forslag til supplerende offentlige toiletter på Christianshavn.

Løft af eksisterende offentlige toiletterOverordnet set mener vi, at kommunen i stedet for at opføre nye toiletter, burde bemande offentlige toiletter på centrale steder i byen, som fx. Christianshavns Torv, for at sikre tryghed og hygiejniske forhold.

Vi vurderer, at hvis de eksisterende offentlige toiletter fremstår vedligeholdte, rene og uden graffiti, så vil folk benytte dem (mere). Det offentlige toilet på Christianshavns Torv fremstår som regel uhygiejnisk, og indbyder ikke til benyttelse.

Derudover kunne man med fordel frostsikre eksisterende pissoirer og offentlige toiletter, så de er kan benyttes hele året, og endelig bør de også opgraderes med henblik på at folk med handicap kan benytte dem. Når det er sagt har vi ni bud på nye og supplerende placeringer. 

Forslag til nye offentlige toiletter

 • 1. Gammel Dok, Strandgade 27 - langs med havnepromenaden. 
  • Der er to rum med udgang til havnen i Gammel Dok-bygningen. Der kan indrettes toiletter til glæde for de mange, som benytter havnepromenaden rekreativt.
 • 2. På Dronningensgade nr. 50, foran Seven-Eleven
  • Flyt det offentlige toilet fra Christianshavns Torv hen foran Seven-Eleven - toiletbygningen på torvet kan fjernes. Den skæmmer torvet.
 • 3. I Dronningensgade nr. ca. 14-16 ved Bådsmandsstræde ved gavlen på gymnasiet.
  • Det er på ruten fra Christiania til metrostationen på Christianshavns Torv, så der er brug for et toilet.
 • 4. På Kriminalforsorgens P-plads mod bebyggelsen ”Den Gule Misundelse”, Strandgade 100.
  • Mange mennesker benytter området rekreativt.
 • 5. På hjørnet ved Trangravsbroen ud for restaurant Popl.
  • Det kan aflaste Krøyers Plads-området og det kan passes ind, så det svarer til bro-åbnings-huset på den anden side af Trangravsbroen.
 • 6. På Martin Andersen Nexøs Plads op mod volden.
  • Socialt udsatte holder til i området. Desuden forventer vi, at bådejere og andre, som benytter området rekreativt, vil have glæde af et toilet dér. Vi oplever, at mange forretter deres nødtørft på volden. Et toilet på Martin Andersen Nexøs Plads kan forhåbentligt afhjælpe det problem.
 • 7. På pladsen bag ved Vagthuset på adressen Torvegade 75.
  • Der overnatter ofte hjemløse i området.
 • 8. Pissoiret i Overgaden Oven Vandet ved Søkvæsthuset skal udskiftes med en toiletbygning for begge køn, der holdes åbent om vinteren.
  • Man kan her placere en lille toiletbygning i stil med toiletbygningen overfor Christiansborg. Området benyttes rekreativt af mange mennesker.
 • 9. Ved Lille Langebro.
  • Området benyttes rekreativt af mange mennesker.