Svar på spørgsmål om Lynetteholm

Den 12. februar 2020 afholdte Christianshavns Lokaludvalg et borgermøde om Lynetteholmen.

På mødet drøftedes følgende aspekter ved projektet: Klimasikring, jordtransport, boligudvikling, infrastruktur og energiforsyning.

I den forbindelse rejste mødedeltagerne en række spørgsmål, som vi efterfølgende sendte videre til By & Havn, Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen.

Omdrejningspunktet for spørgsmålene omhandlede klimasikring, transport og hensyn til miljøet. Se den fulde liste af spørgsmål her: https://www.christianshavnslokaludvalg.kk.dk/nyheder/opfoelgning-paa-borgermoede-om-lynetteholm

Nu har vi fået et samlet svar fra alle tre parter, som vi gerne vil dele med jer. Du kan læse hele svaret, hvis du klikker på filen til højre.