To favoritter blandt de præmierede ideer på Refshaleøen

Den 25. januar blev der sat punktum for den åbne idékonkurrence for Refshaleøen. Vi kom med input til bedømmelsesudvalget.

I august 2023 udskrev Refshaleøens Ejendomsselskab og By & Havn en idékonkurrence for områdets kommende byudvikling. Formålet med konkurrencen var at indkredse mulighederne for øen yderligere. 

Der kunne derfor dystes i de fem kategorier, hvor kategori 1-4 udgør de største udfordringer i videreudviklingen af Refshaleøen ifølge grundejerne: 

 1. Videreudvikling af Refshaleøens kreative miljø
 2. Transformation af Refshaleøens bygninger
 3. Udvikling af Refshaleøens bynatur og biodiversitet
 4. Udvikling af Refshaleøen som en blandet bydel
 5. Åben kategori

Med på sidelinjen

I lokaludvalget har vi været med på sidelinjen i processen. Udover en løbende dialog med Refshaleøens Ejendomsselskab og By & Havn fik vi mulighed for at kommentere skriftligt på de 75 ideer, som grundejerne havde modtaget, forud for bedømmelsesudvalgets votering. Den mulighed greb vi naturligvis. 

Københavns Maritime Park
To ud ad de seks forslag vi havde peget på i lokaludvalget, blev præmieret. Det gjaldt blandt andet ideen om ”Københavns Maritime Park”, som løb med en af hovedpræmierne. 

Ideen går på at skabe plads til forskellige maritime funktioner på Refshaleøens nordvestlige yderspids, og dermed ”genoplive” det gamle søfort Lynetten. Bag forslaget står Stiftelsen Georg Stages Minde / Skoleskibet Georg Stage og arki_lab. Vi synes, at forslaget fra et lokalt perspektiv er utrolig meningsfuldt og harmonere med lokalområdets historie.

Kulturaksen
Derudover var vi også glade for Urban Powers idé om ”Kulturaksen”, som også blev præmieret. Forslaget går bl.a. på at koncentrere publikumsorienterede aktiviteter på ét sted og på en måde, hvor det kommercielle og det kreative understøtter hinanden. 

Vi synes, det var en fin nyfortolkning af ”stålaksen”, hvor de eksisterende bygninger genbruges og samtidig med, at der skabes et grønt udendørs byrum. 

Se samtlige vinderforslag og vores skriftligt input til bedømmelsesudvalget herunder.

Ny konkurrence til efteråret 
Næste og sidste skridt i den toårige udviklingsproces som grundejerne har iværksat, er en Strukturplankonkurrence, som skal fastlægge de overordnede strukturer i den fysiske udvikling af det samlede projektområde. Det gælder blandt andet;

 • de overordnede arealdisponeringer - herunder bl.a. spørgsmålet om, hvordan skal bolig, erhverv, kultur og idræt placeres på øen og ift. hinanden, 
 • den overordnede placering af infrastruktur og forsyning  
 • grønne og blå områder.  

Strukturplanen vil danne grundlag for Refshaleøens lokalplan, som skal udarbejdes i samarbejde med Københavns Kommune.  

Lokaludvalgets skriftlige input til bedømmelsesudvalget

Om Idékonkurrencen

 • Refshaleøens Ejendomsselskab og By & Havn udskrev konkurrencen d. 24. august 2023 med frist den 9. november.
 • I alt har de modtaget 75 ideer indenfor fem forskellige temaer. 23 blev præmieret.

Om den offentlige udviklingsproces for Refshaleøen

I vinteren 2023 satte Refshaleøens Ejendomsselskab og By & Havn gang i en toårig offentlig proces i tre faser, som skal medvirke til at skabe det bedst mulige visions-, idé og plangrundlag for videreudviklingen af Refshaleøen. Udfordringen er at gå fra byliv baseret på midlertidige præmisser til en blivende by. 

Den offentlige proces består af:

 1. En visions- og idéfase med indspark fra borgere og fageksperter i foråret 2023
 2. En åben idékonkurrence i efteråret 2023
 3. En strukturplankonkurrence i efteråret 2024

Foreløbig er 7 dogmer blevet til 4 visioner. Den 25. januar sættes der punktum for fase 2: idékonkurrencen. Samtlige 75 ideer vises frem og udvalgets ideer præmieres. 

De bedste ideer fra idékonkurrencen vil videreføres til tredje og sidste fase, strukturplanskonkurrencen, som udskrives efteråret 2024.