Turistskat i København

Vi mener, at Københavns Kommune bør undersøge muligheden for at indføre turistskat i København for at forhindre overturisme.

Med bl.a. den kommende kommuneplanstrategi og erhvervsstrategi er kommunen i gang med at se på, hvordan der sikres en mere bæredygtig turisme i København. Det er positivt, men det ikke konkret nok.

Vores opfattelse er, at turismen stadig er stigende i Indre By og på Christianshavn, og at det præger hverdagslivet negativt. Vi efterlyser derfor mere konkrete og håndfaste initiativer til at dæmme op for følgerne af overturisme, og vi foreslår, at kommunen undersøger mulighederne for at indføre turistskat i København som en konkret løsning. 

En turistskat i København kan være en måde at regulere og forhindre overturisme og samtidig reducere de negative virkninger af turismen. Turistskatten skal være med til at finansiere tjenester og faciliteter, såsom rengøring og vedligeholdelse af gader, pladser og parker - og således være med til at modvirke en nedslidning af byen.

Erfaringer fra andre lande

Flere byer og regioner i Europa opkræver allerede en turistskat, heriblandt hovedstæder som fx Prag, Rom og Berlin. Kommunen bør derfor kunne hente inspiration og erfaring fra disse lande, samt se på deres praksis og administrative metoder i en undersøgelse af en potentiel turistskat i København. 

Såfremt en turistskat i København indføres, mener vi i lokaludvalget, at man skal have borgerdialog om emnet og at Borgerrepræsentationen herudfra skal fastsætte reglerne. 

Turistskat

  • En turistskat er en afgift, der opkræves af overnattende turister på overnatningsstedet.
  • Turistskatten opkræves typisk pr. person, pr. nat eller som en procentdel af værelsesprisen. 
  • Turistskattens størrelse varierer fra by til by og afhænger ofte af overnatningsstedets antal stjerner og beliggenhed, men ligger typisk mellem 0,40 og 2,50 euro pr. nat. 
  • Turistskatten fastsættes og administreres af kommunen. 
  • Ofte går turistskatten til udvikling af turistområdet eller er øremærket specifikke områder i kommunen, såsom miljø, kulturarv og sociale formål.

Kilde: European Commission 

Turistskat kræver lovhjemmel

Vi har sendt et brev til overborgmesteren, hvori vi først og fremmest efterspørger, at kommunen undersøger lovgrundlaget og mulige konsekvenser for at indføre turistskat. 

Overborgmesteren skriver i sit svar til lokaludvalget, at hvis Københavns Kommune ønsker at indføre en turistskat, kræver det, at Folketinget giver lovhjemmel til dette.

Hun skriver, at indførelse af nye skatter og afgifter kræver moden overvejelse, og opridser desuden en række potentielle konsekvenser ved en turistskat, som fx potentiel forringelse af hovedstadens konkurrenceevne internationalt.

Vi mener dog, at når andre lande har haft succes med at indføre en turismeafgift uden at miste sin konkurrenceevne, så burde muligheden for en turistskat i København som det mindste undersøges. 

 

Flere politikere har vist interesse for emnet, så vi håber nu, at flere politikere på Københavns Rådhus vil samle op på vores forespørgsel og gribe bolden. 

I mellemtiden arbejder vi videre for et Christianshavn, hvor der både er plads til christianshavnerne og de besøgende i vores dejlige bydel.

Vi ønsker mindre og bedre turisme!