Tvivl om fremtidens brug af Grønlandske Handels Plads

Siden 2018 har Københavns Kommune givet flere midlertidige dispensationer til madmarked og skøjtebane på Grønlandske Handels Plads. Nu skal dispensationen forlænges, men hvad er de langsigtede planer for den centrale plads?

Christianshavns Lokaludvalg ønsker, at man på politisk niveau i Teknik- og Miljøudvalget tager stilling til en langvarig brug af Grønlandske Handels Plads og undgår de gentagne midlertidige dispensationer. Desuden bør beboere i nærheden inddrages i højere grad, så lokale holdninger afdækkes ift., hvilke aktiviteter der bør være på pladsen.

Billede
Grønlandske Handels Plads med skøjtebane

Hvor længe kan der gives dispensation?

Københavns Kommune har senest i 2020 givet tidsbegrænset dispensation til indretning af Grønlandske Handels Plads med madmarked og skøjtebane, og nu er det tid til, at dispensationen skal forlænges, hvis aktiviteterne skal fortsætte. Christianshavns Lokaludvalg hæfter sig ved, at Broens Gadekøkken åbnede som midlertidig aktivitet i maj 2018, og skal det fortsætte, bør det være på baggrund af en politisk vurdering og ikke blot en administrativ beslutning i forvaltningen.

Naboer skal have mulighed for at blive hørt

Teknik- og Miljøforvaltningen har i en naboorientering tilkendegivet, at den er indstillet på at give en endnu en treårig dispensation til Broens Gadekøkkens madmarked og skøjtebane. Vi er utilfredse med høringsperioden i sagen, og vi er i tvivl om, hvorvidt alle berørte parter er blevet hørt – blandt andre naboer på Papirøen. 

Desuden er lokaludvalget opmærksom på, at madmarkedet bruger gasvarmere, og det mener vi ikke harmonerer med kommunens ønske om at være en klimavenlig hovedstad. Hvis madmarkedet fortsætter, foreslår vi derfor et forbud mod brug af gasvarmere.