Ubrugte midler finder vej til Christianshavn

I går landede partierne på Rådhuset (foruden Enhedslisten) aftalen om Overførselssagen – dvs. en aftale om kommunens restbudget for 2020 - en del af budgettet gik til projekter på Christianshavn

I går landede partierne på Rådhuset (foruden Enhedslisten) aftalen om Overførselssagen – dvs. en aftale om kommunens restbudget for 2020. Aftalen fordeler i alt 709 millioner kroner og her er i kort form nogle af de projekter, som har særlig interesse for Christianshavn:

 • Margretheholm får midler til en ny 7-gruppers daginstitution. (58 mio).
 • Der afsættes midler til at forbedre trafiksikkerheden for bløde trafikanter ved Margretheholm -  herunder forbedrede krydsningsforhold på Refshalevej og Forlandet:
 • Krydset Krudtløbsvej-Refshalevej
 • Analyse af løsninger på den smalle strækning af Refshalevej
 • Krydset Refshalevej-Forlandet
 • Krydset Margretheholmsvej-Forlandet
 • Ny cykelforbindelse: Cykelbro mellem Nordre Toldbod og Refshaleøen.
 • Der afsættes midler til en foranalyse af en ny cykelbro mellem Indre By og Refshaleøen, som skal bane vejen for en grøn cykelrute videre mod Lynetteholm. 
 • Københavns Kommune stiller yderligere 50 mio. kr. til rådighed, mens Nordeafonden donerer 100 mio. kr. til Vandkulturhuset på Papirøen.

   
 • Borgerinddragelse i forbindelse med udviklingen af Nyholm. Aftaleparterne ser frem til den kommende fredningsproces og offentliggørelsen af statens planer for området. Nyholm skal åbnes for københavnere, med rekreative og kulturelle formål og samtidig ønsker partnerne at der arbejdes for at placere et plejehjem i området.

Se evt. mere om aftalen her: Ny aftale gør København klar til genåbning (kk.dk).

Nederst på siden er der to links til et fakta-arket, som giver en overblik, mens aftale-dokumentet giver flere detaljer.   

Generelt om aftalen:

Generelt går pengene ellers til at dække en lang række kommunale projekter, som nye daginstitutioner, sociale bosteder og skæve boliger til udsatte, samt indsatser, der skal ruste byen til en sommer med liv efter corona.