Udpegning af nye kultur-miljøer på Christianshavn

Vi er kommet med forslag til nye bevaringsværdige kulturmiljøer til Københavns kommuneplanen, som er den overordnede plan for byens fysiske udvikling.

Udpegning af værdifulde kulturmiljøer er et af de værktøjer, som kommunerne råder over til at sikre bygningsarven og historien i byens rum. De værdifulde kulturmiljøer indarbejdes i kommuneplanen og kan herefter danne grundlag for den detaljerede planlægning for et områdes bevaring og udvikling.

Der er i dag udpeget 45 kulturmiljøer i København. Disse kulturmiljøer er udvalgt indenfor fire centrale fortællinger eller temaer, der har været afgørende for Københavns historiske udvikling og for, hvordan byen i dag er sat sammen. De fire temaer er: København som hovedstad, København som havneby, Produktionens København, Københavnernes velfærd.

Udpegningen af de nye kulturmiljøer skal også passe ind under disse fire temaer. Vi har foreslået følgende områder indgår i screeningsprocessen:

 • Bebyggelsen på B&W-området omkring Christians Kirke. Her er spor af de tidligere værftsanlæg, og der findes også BW-skulpturen og de stilistiske kanalanlæg, der symboliserer 2 flydedokker.
 • Vandet, Flådens Leje, ud for Nyholm
 • Nyholm
 • Margretheholm Havn – som et nyere kulturmiljø og symbol på velfærd og havneliv
 • Samt en række gårdehaver:
  • Irgens Gård i WIldersgade - Bådsmandsstræde - Strandgade
  • Hammershøjs gård i Strandgade 30
  • Gårdhaven mellem gaderne Torvegade - Prinsessegade - Sofiegade - Amagergade
  • Gårdhaven Brøstes Karre mellem gaderne Overgaden oven Vandet- Sofiegade - Dronningensgade - Store Søndervoldstræde

De kulturmiljøer, der allerede er udpeget i kommuneplanen er (tema i parentes):

 • Fæstningsringen (København som hovedstad)
 • Holmen inklusive Orlogshavnen, Nyboder, Holmens Kirkegård og Søkvæsthuset (København som hovedstad)
 • Christiania (København som hovedstad)
 • Christianshavn (København som havneby)
 • Refshaleøen B & W (København som produktionsby).