UDSKUDT!: 3 høringer – 1 informationsmøde

Frem til 1. juli vil der være tre offentlige høringer om Lynetteholm-projektet. Bemærk dog at disse begivenheder er udskudt, da den strategiske miljøvurderingsrapporten endnu ikke er sendt i offentlig høring.

De ligger således:

Offentlig høring af Strategisk Miljøvurdering af Lynetteholm

[8 uger fra 06.05.22 til 01.07.22]

Indholdet af den strategiske miljøvurdering er en overordnet analyse af, hvordan byudvikling, metro og Østlig Ringvej samlet set påvirker byen, herunder trafiktal, klima, havmiljø, visualiseringer af byudviklingen, boligpriser, osv. De ting, som bliver taget op i høringen, kan løftes ind i de efterfølgende mere dybdegående miljøundersøgelser af Østlig Ringvej og Metro.

Idefasehøring af Metro til Lynetteholm

[4 uger fra 03.06.22 til 01.07.22].

I idefasehøringen vil begge de to foreslået linjeføringer (M5 Vest og M5 Øst) være i offentlig høring, herunder linjeføring, etapedeling, konkret stationsplacering og øvrige ønsker til metroen. På baggrund af høringen skal Borgerrepræsentationen og staten tage stilling til, hvilken af de to løsninger, som man vil arbejde videre med i selve VVM-undersøgelsen.

Idefasehøring af Østlig Ringvej

[4 uger fra 03.06.22 til 01.07.22].

I idefasehøringen vil man kunne rejse ønsker til, hvad der skal belyses i forbindelse med miljøundersøgelserne af Østlig Ringvej, herunder fx trafikpåvirkning, begrænsninger af gener i anlægsfasen, osv.

Borgerdialog

I forbindelse med den offentlige høring af den strategiske miljøvurdering planlægger Københavns Kommune en række borgerdialogaktiviteter – heri blandt et informationsmøde om SMV’en onsdag d. 11.5 kl.16-18, i Festsalen på Københavns Rådhus.

Metroselskabet og A/S Øresund gennemfører derudover høringsaktiviteter ifm. idefasehøringerne af metro og Østlig Ringvej.Efter idefasehøringerne gennemføres selve miljøundersøgelserne af Metro og Østlig Ringvej. Dette forventes at tage to år, hvorefter der være endnu en høringsperiode på 8 uger af miljøundersøgelserne (slut 2024 / start 2025), og i de efterfølgende anlægslove (2025) vil der igen være en høringsperiode for selve anlægsloven.

Se mere om Lynetteholm her.