Udskudt: Borgermøde om Lynetteholm

Vi har inviteret til møde i forbindelse høringen om Lynetteholms strategiske miljøvurderingsrapport (SMV). Imidlertid er rapporten forsinket og derfor udskyder vi vores planlagte borgermøde.

Transportministeriet har valgt at udskyde høringen af den strategiske miljøvurdering af Lynetteholm, som skulle sættes i gang den 6. maj 2022.Det skyldes, dels at ministeriet ønsker at undersøge alternativer til klapning ved Køge Bugt, og dels at ministeriet vil være sikker på, at undersøgelserne er færdige inden at de offentliggøres.Økonomiforvaltningen har oplyst, at Transportministeriet foreløbig har meldt ud, at de i stedet forventer at kunne påbegynde høringen d. 6. juni 2022. Vi afventer rapportens offentliggørelse og planlægger en ny dato for borgermøde derefter. 

Informations- og debatmøde

Vores borgermødet vil være lige dele informations- og debatmøde. Vi har spurgt tre oplægsholdere med ekspertise inden for trafik og infrastruktur, byudvikling og klimasikring – om de vil hjælpe med at udlægge miljøvurderingsrapporten.Den består overordnet analyse af, hvordan byudvikling, metro og Østlig Ringvej samlet set påvirker byen, herunder trafiktal, klima, havmiljø, visualiseringer af byudviklingen, boligpriser, m.m.På mødet vil vi i lokaludvalget lytte til eksperterne, og sammenholdt christianshavnernes holdninger og spørgsmål til sagen, vil vi sammenfatte et høringssvar til rapporten.Stil spørgsmål forud for mødet

Vi opfordrer desuden christianshavnerne til at sende spørgsmål til Lynetteholm-projektet forud for mødet - og hvis de vedrører enten trafik, klimasikring eller byudvikling sender vi, dem også forbi oplægsholderne, så de eventuelt kan indarbejde svarere i deres oplæg.

Send dine spørgsmål til: christianshavnslokaludvalg@okf.kk.dk. 

Dermed håber vi, at vi sammen får belyst de centrale problemstillinger ved projektet. 

Tid og sted

Borgermødet holdes den XX, kl. XX, i KADK - Danneskiold-Samsøes Allé.

Program:

19.00: Velkomst v. formand for Christianshavns Lokaludvalg

19.05: Oplæg fra eksperter om tre aspekter ved Lynetteholm: 

  • Jan Gehl, arkitekt og byplanlægger: Byudvikling
  • Otto Anker Nielsen, DTU Transportafdeling: Trafikplanlægning 
  • Jens Hesselbjerg Christensen, Niels Bohr Instituttet: Klimasikring

20.00: Pause 

20.05: Spørgsmål og debat

20.55: Afslutning