Udviklingsplan for Christianshavns Vold

Kommunen er kommet med en ny udviklingsplan for Christianshavns Vold, som skal gælde de næste ti år. Vi ser med positive øjne på planen og har nogle generelle ønsker og justeringsforslag.

I vores øjne er det en god plan, kommunen har udarbejdet. Den er målrettet de medarbejdere, der til daglig fører tilsyn med volden og skal hjælpe dem med at sikre at det fredede område plejes, drives og udvikles i overensstemmelse med naturfredningen og parkens nuværende tema som romantisk kulturhave.

Balance mellem kulturhistorie, naturværdier og rekreation

Overordnet set vil ønsker kommunen med planen at balancere fæstningsværket og de kulturhistoriske værdier, områdets naturværdier og den rekreative anvendelse af volden. Vi havde følgende ønsker og bemærkninger af generel karakter til udviklingsplanen:

  • Der er ikke nævnt noget specifikt om flere københavnerbænke.
  • Vi ønsker flere bænke opsat, gerne på syd-siden af Elefantens Bastion langs vandet, da dette er en af de få strækninger, hvor trafikken fra Amager Boulevard ikke er så støjende, og der er sol lang tid om dagen.
  • Toiletter ville det være rart at få nogle flere af.
  • Skraldespande som fuglene ikke kan tømme ville være godt.
  • Græsset: Vi vil gerne have så meget som muligt Fælled Græs (højt græs) og så lidt som muligt Brugsplæne (lavt græs). F.eks. er det ikke nødvendigt at slå græsset på skråningerne.
  • Afbrænding af ukrudt, f.eks. mælkebøtter tidligt om foråret må ikke ske, da de er gode for bierne. Generelt bør beskæring af buske og planter begrænses, da biodiversiteten skal forbedres.
  • Flere trapper med brosten trænger til nogle kærlige hænder, især nedenfor legepladsen på Elefanten.
  • Vi er enige i, at Volden skal være en grøn oase.

Se udkastet til planen i højre sidemargin og bliv klogere på Christianshavns Volds historie.  

Foto: Stine Trier Norden