Vær med til at gøre cykelparkeringen ved Christianshavns Torv bedre

Teknik- og Miljøforvaltningen er i gang med at undersøge, hvordan cykelparkeringen ved Christianshavns Torv kan forbedres. For at få det bedste resultat vil de gerne høre din mening.

Er du pendler og bruger din cykel i kombination med metroen og Christianshavns Torvs metrostation? Så inviterer Teknik- og Miljøforvaltningen i samarbejde med Metroselskabet dig til at deltage i deres kommende arbejde med at optimere cykelpareringen på Christianshavns Torv. Arbejdet, som man bliver en del af, skal foregå i perioden juni til august 2020, og igen til evaluering november 2020. 

For at kunne deltage skal du i din daglige transport nu eller før corona-nedlukningen cykle til metrostationen på Christianshavns Torv og derfra rejse videre med metroen. Teknik- og Miljøforvaltningen søger 5-8 brugere, som gerne vil deltage i deres undersøgelse.  

Planen for bedre cykelparkering på Christianshavns Torv

Som en del af planen for af forbedre forholdene for cykelparkering på Christianshavns Torv, ønsker man at tage den nu aflåste underjordiske cykelparkering ved metrostationen i brug. Men førend man åbner op for cykelparkeringen, skal brugen af metro kombineret med cykel undersøges og analyseres. Herunder vil man kigge på forhold som adgang og tryghed, så man som pendler får den bedst mulige oplevelse af cykelparkeringsmulighederne. De konkrete tiltag er endnu ikke besluttet og afhænger bl.a. at de resultater, som foranalysen giver.

Din deltagelse

Du kommer til at deltage i en foranalyse samt evaluering, der skal kvalificere de tiltag, som Teknik- og Miljøforvaltningen ønsker at sætte i gang til efteråret.  Tiltagene vil have fokus på at øge kendskabet til cykelkælderen, forbedre adgangen og øge trygheden ved at bruge den.

Din deltagelse består af en opgave med at optage din cykeltur til metrostationen (udstyr bliver stillet til rådighed), samt et opfølgende personligt interview på Christianshavns Torv. Hvert interview forventes at tage max. 1 time, og tidspunktet for interviewet er fleksibelt.

Sådan gør du

Hvis du ønsker at deltage, skal du kontakte projektleder Oskar Jäger Funk (LA2X@kk.dk) senest 1. juni.