Valg til lokaludvalg 2022 – hjælp os med at nå bredt ud

I starten af 2022 skal der vælges et nyt lokaludvalg på Christianshavn – og derfor er vi så småt i gang med at ajourføre vores ”forenings- og repræsentantliste” på Christianshavn.

Skal din forening repræsenteres?  

For at blive valgt ind i det nye lokaludvalg og for at være med til at vælge, hvem der skal sidde i det, skal man repræsentere en forening, et netværk, en institution eller en organisation, som er aktiv på Christianshavn.

Derfor er det vigtigt, at vi har de rigtige oplysninger og kontakter – så vi i rette tid kan informere om valget, mulighederne for at stille op, samt at afgive en stemme.

Vil du sikre dig, at din forening eller organisation får information i tide og kunne du selv finde på at stille op, så send os en mail med kontaktoplysninger på dig selv og den forening eller organisation, du repræsenterer.Vi vender så tilbage til dig i midten af oktober, når optakten til valget for alvor går i gang. Skriv til: christianshavnslokaludvalg@okf.kk.dk og notér: Valg 2022.

Bydelsdækkende og mangfoldig

Bemærk, at Christianshavn også omfatter Refshaleøen og Margretheholm, og vi ser meget vil at hele bydelen – såvel som et bredt udsnit af christianshavnerne – bliver repræsenteret i lokaludvalget. 

 

Hvis du vil vide mere

Kan du kontakte lokaludvalgets sekretariat på christianshavnslokaludvalg@okf.kk.dk eller på telefon 21217376 eller 60 37 80 58

Generelt om lokaludvalg

Der er 12 lokaludvalg i Københavns Kommune, som er bindeleddet mellem borgerne i de forskellige bydele og Borgerrepræsentationen på rådhuset.

Lokaludvalgene skaber dialog med byens borgere og rådgiver kommunen om lokale ideer og ønsker.

Det er også lokaludvalgenes opgave at sørge for, at de lokale borgere får mulighed for at komme med forslag og holdninger til de aktuelle planer og projekter, som kommunen sætter i gang i de enkelte bydele.

Lokaludvalgene råder desuden over penge til lokale projekter og aktiviteter.

Sammensætning af Lokaludvalget: 23 medlemmer; heraf en repræsentant fra hvert parti, der vælges ind i Borgerrepræsentationen. Øvrige medlemmer repræsenterer en forening, organisation, netværk eller lignende, der er aktiv i bydelen. Det kan for eksempel være en ejerforening, idrætsforening, skolebestyrelse eller en lokal interesseorganisation.

Det er ikke en forudsætning at bo i bydelen, blot du repræsenterer en lokal aktiv forening.