Varsling af støj og vibrationer fra funderingsarbejde på DOKøen

Operaparkfonden varsler funderingsarbejde, som kan medføre støj og vibrationer i naboområdet til Dokøen i forbindelse med etableringen af Operaparken.

Arbejdet finder sted fra den 10. marts – den 30. april.

Generelt vil det blive udført i tidsrummet fra mandag til fredag kl. 07.00 – 19.00. De særligt støjende aktiviteter vil blive lagt mellem kl. 08.00-17.00.

Er du nabo og har tekniske indsigelser imod arbejdet eller er du i besiddelse af særligt vibrationsfølsomt udstyr, så tag kontakt til jesper.holm@operaparkfonden.com inden for de næste 14 dage.