Vi er nødt til at tale om Lynetteholm

I sidste uge afsluttede vi vores borgerpanelsundersøgelse om Lynetteholm – nu er vi klar med resultaterne.

Fra den 7-12 januar spurgte vi vores borgerpanel om deres syn på anlægsprojektet. 355 christianshavnere har svaret og her er fem konklusioner:

  1. Et lille flertal på 5 % synes om ideen om Lynetteholm - 44 % for, 39 % er imod og 17 % svarer ved ikke.
  2. Størstedelen af panelet mener ikke, at der har været tilstrækkelig borgerdialog i forbindelse med projektet og indflydelse på projektet efterlyses.
  3. Panelet vil også gerne have at en uvildig instans stod for miljøvurderingen
  4. Panelet er bekymrede for vandstandsstigninger og de er ikke overbeviste om, at Lynetteholm er svaret på udfordringen.  
  5. Panelet er bekymrede for transporten af jord bl.a. i forhold til luftforurening og trængsel - 72 % ønsker, at jorden prammes.

Se rapporten og de foreløbige konklusioner vi har draget af rapporten i siden. Begge dele drøfter vi på vores lokaludvalgsmøde den 20. januar, når vi beslutter vores høringssvar.

Har du noget på hjerte

Vi opfordrer jer, som har noget på hjerte om Lynetteholm, til at skrive til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen senest den 25. januar på mailadressen vvm@tbst.dk – skriv ”Lynetteholm” i emnefeltet.Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen står for den offentlige høring og er myndighed på miljøkonsekvensrapporten for etablering af Lynetteholm.