Vi forventer at holde to borgermøder om Lynetteholm

Den Strategiske Miljøvurdering af Lynetteholm er nu sendt i offentlig høring. Vi har taget læsebrillerne på og indkalder til offentlige møder til oktober.

Den Strategiske Miljøvurdering (SMV) for Lynetteholm er nu sendt i offentlig høring. Rapporten er en samlet og overordnet klima- og miljøvurdering af en række af de projekter, som er knytter an til Lynetteholm-projektet.Med andre ord beskriver rapporten en overordnet udviklingsplan for byudvikling og infrastruktur af hele østhavnen og omfatter bl.a. følgende emner:  

  • Byudviklingen i Østhavnen på Lynetteholm, Refshaleøen, Quintus og Kløverparken
  • Etablering af Østlig Ringvej
  • Etablering af en ny metrolinje
  • Etablering af cykelinfrastruktur
  • Etablering af supplerende vejanlæg

Omfattende materiale skaber behov for to møder

Vi vurderer umiddelbart, at det er et ret omfattende materiale, så vel som vidtrækkende udviklingsprojekter, og derfor regner vi med at stable to borgermøder på benene: Et der omhandler byudvikling og infrastruktur og et, hvor vi ser nærmere på klimasikring og miljøspørgsmål.

Vi regner med, at de finder sted i oktober og at vi får faglige eksperter til at fremlægge eller oversætte forskellige sagsforhold i rapporten.

Om høringen 

Det er Transportministeriet, som er myndighedsansvarlig på høringen, som skal give os, borgere, mulighed for, at komme med forslag, kritik og ideer til projekterne. Se høringsmaterialet her. Høringssvar skal sendes senest mandag den 9. januar 2023 til: trm@trm.dk og arp@trm.dk. 

I linket her kan man blive klog på, hvad en miljøvurderingsrapport i og for sig går ud på

Billederne er taget fra dokumentet "skitser" i høringsmaterialet.