Vi går ind for skærpede støjregler

I foråret indførte kommunen skærpede ordensregler på udvalgte parker, pladser og havnearealer. Ordensreglerne skal nu evalueres og vi beder om mere ro.

Som reaktion på naboklager indførte kommunen i foråret et sæt skærpede ordensregler på udvalgte stedet i byen.  For eksempel blev der i Hørsholmsparken på Nørrebro, på Islands Brygge og dele af Fælledparken indført forbud mod brug af forstærket musik i hverdagene, såvel som på søn- og helligdagene i tidsrummet mellem kl. 20– 07. Fredag og lørdag gjaldt forbuddet i tidsrummet kl. 22 – 09.

Vi er blevet inviteret til at kommentere på ordningen og håber at en skærpet kurs vil fortsætte.

Stilhed som udgangspunkt

Vi mener nemlig at reglerne om forbud mod forstærket musik bør gælde for hele byen, hvorpå der så kan gives dispensation. Således ser vi gerne, at man i København indfører:

  • Forbud mod forstærket musik mandag til fredag, søndag og helligdage kl. 20.00 – 07.00, samt natten efter fredag og lørdag, fra kl. 22.00 – 09.00.

     
  • Strengere regler for støj i havneområder, da lyden nemt føres over vand og åbne områder – og at især partybådene overholder disse regler.

     
  • Mulighed for at indføre lokale stillezoner i byen.

Om en ny borgerrepræsentation vil imødekomme skærpede krav til bl.a. støj, er vi spændte på at se.