Vi har nedsat en ny arbejdsgruppe om Refshaleøen

Refshaleøen er et såkaldt perspektivområde og kan ifølge kommunens nuværende planer først udvikles efter 2031. Men udsigten til Lynetteholm og ny infrastruktur i området kan fremrykke tidsplanen.

Refshaleøens Ejendomsselskab og By & Havn fik god medieomtale og bevågenhed i offentligheden, da de gik frem med deres procesplan for udviklingen af Refshaleøen, som også omfattede syv dogmer for udviklingen. Med det udspillet er det sandsynligt, at tidsperspektivet for Refshaleøen ændres i den kommende kommuneplan.

Derfor var rettidig omhu, at vi i november 2022 nedsatte en arbejdsgruppe, som skal beskæftige sig med området med den hensigt, at fremme christianshavnernes ønsker til byudviklingen mest muligt.

Refshaleøen har samhørighed til Christianshavn

I lokaludvalget mener vi, at christianshavnerne har en væsentlig interesse i at deltage i Refshaleøens udvikling. Hensigten med arbejdsgruppen er derfor, at den i videst muligt omfang skal indfange og videreudvikle christianshavnernes ideer og visioner for Refshaleøen, samt sikre at christianshavnerne får indflydelse på udviklingsprocessen.

Vi vil derfor deltage i alle de borgerdialogaktiviteter om udviklingen af Refshaleøen, som Refshaleøens Ejendomsselskab og By & Havn, har varslet.

To årig udviklingsproces

Refshaleøens Ejendomsselskab og By & Havn har lagt op til en udviklingsproces over to år og det er i vores øjne positivt, at der umiddelbart er lagt op til en åben borgerinddragelsesproces.

Vi ser frem til at drøfte de 7 dogmer for byudviklingen på Refshaleøen med de øvrige interessenter. Samtidig håber vi, at alle christianshavnere vil blande sig i debatten og komme med forslag til, hvad Refshaleøen skal være.

Fra en borgerpanelsundersøgelse vi gennemførte i efteråret, fik vi en pejling af, at christianshavnerne gerne vil have natur og boliger i forskellige prisklasser, samt at de nuværende aktiviteter på øen også er meget vellidte.

Nedenfor her er de 7 dogmer, som Refshaleøens Ejendomsselskab og By & Havn har meldt ud. Frem til den 31. marts 2023 kan alle sende bemærkninger til foreløbige vision og bidrage med ideer til byudviklingen: Indspark@refshaleøen.dk.

Læs mere om udspillet fra Refshaleøens Ejendomsselskab og By og Havn her. 

Refshaleøens Ejendomsselskab og By & Havns foreløbige vision

  1. Refshaleøen skal fortsat være Københavns kreative bydel!
  2. Historien skal være Refshaleøens identitetsbærende omdrejningspunkt!
  3. Refshaleøen skal gå ambitiøst til den grønne omstilling!
  4. Refshaleøens vandkant skal være varieret og attraktiv!
  5. På Refshaleøen skal bynaturen være mere vild end velplejet!
  6. Refshaleøen skal være en sund bydel!
  7. Refshaleøen skal være det bedste af København!

Den foreløbig vision med 7 dogmer for byudviklingen af Refshaleøen skal udfordres og kvalificeres af 14 fageksperter i en nedsat følgegruppe.