Vi har sendt vores input til kommunens nye Megaeventstrategi

Københavns Kommune har udformet en ny megaeventstrategi, som skal fungere som kommunens rettesnor for arbejdet med at tiltrække, planlægge og afvikle kommende megaevents.

I vores input til megaeventstrategien lægger vi vægt på, at christianshavnerne involveres så meget som muligt i planlægningen af kommende megaevents på Christianshavn.

Der skal tages højde for, at christianshavnerne skal opleve at bo i et lokalområde, som afspejler vores kultur og så må fremkommeligheden i det daglige ikke forringes. Grundlæggende mener vi ikke, at Christianshavns infrastruktur egner sig til Megaevents.

 

Events skal afspejle byens DNA

Megaeventstrategien har bl.a. fokus på, at events skal være i tråd med byens DNA. Det er vi i lokaludvalget meget enige i.

Vi mener dog også, at flere af de nuværende store events på Christianshavn ikke alle har haft afsæt i byens DNA. Fx er Distortion et event, der er på kant af byens DNA i kraft af de store gener, eventet skaber i form af støj, forurening og affald m.m.

Vi mener, det er særligt vigtigt, at den enkelte københavner kan se sig genspejlet i de store events, da de alt andet lige ofte skaber store udfordringer for afvikling af borgernes liv og færden i byen.

 

Gør brug af de lokales viden og ekspertise

Vi mener, at det er vigtigt at byens befolkning og byens aktører involveres tidligt i planlægningen af megaevents i byen.

Byens lokaludvalg og de undergrupper, der arbejder i forlængelse heraf, kan tilføre ekspertise og lokalkendskab, samt berige og tilføre eventene kvalitet og opbakning i langt højere grad, end det sker nu.

Man bør dog også respektere og anvende lokaludvalgenes fingerspidsfornemmelse for, hvad der giver mening i den enkelte bydel.

 

Der skal være plads til christianshavnerne

Christianshavn skal forblive en bydel, hvor der er plads til christianshavnerne. 

Vi beder derfor Borgerrepræsentationen og Wonderful Copenhagen at overveje, hvorvidt man ønsker, at megaeventstrategien skal tilføre yderligere turister til Christianshavn og Indre By. Begge bydele er i forvejen presset på turistantallet, som er stigende, så selv uden megaevents er turismen i dag massiv.

Spørgsmålet er, om der kan planlægges flere megaevents i bydelene udenfor centrum af København?  

 

 

 

 

Læs vores høringssvar om Københavns Kommunes udkast til en ny Megaeventstrategi