Vi ønsker masser af fest, men det skal ske med respekt for andre

Første udkast til Restaurations- og Nattelivsplanen blev trukket tilbage kort efter offentliggørelsen. Nu foreligger et nyt udkast, men det første havde imidlertid mange gode elementer.

Kultur- og Fritidsforvaltningen sendte den 1. marts 2021 et første udkast til Restaurations- og Nattelivsplan 2021 i høring hos lokaludvalgene, men på grund af massiv kritik blev høring aflyst. Nu foreligger et nyt udkast, som Kultur- og Fritidsudvalget skal drøfte den 29. april.

Proaktivt skriv

Vi nåede at drøfte nattelivet på Christianshavn og forholde os til første udkast for planen, netop som det blev besluttet at aflyse høringen. Derfor besluttede vi at sammenfatte et ”proaktivt skriv”, som vi har sendt politikerne forud for deres drøftelse af det nye udkast.

Vi mener nemlig, at det første udkast til planen, indeholder mange gode elementer, som vi gerne vil have går igen Restaurations- og Nattelivsplanen vol. 2.

Festen i gaden er til stor gene

”Festen i gaden” er blandt de mest belastende gener af nattelivet for naboer og øvrige brugere af byen. Vi ønsker at betone behovet for styrkede ordensregler og deres håndhævelse, men også for dialogen om gensidig respekt og bedre festkultur. I første udkast til planen var vi derfor glade for forslagene om:

  • at ordningen for støjvagter planlægges bevaret og udbygget
  • at ordningen for natteværter planlægges bevaret og udbygget
  • at skærpe tilsyn med serveringssteder med mange klager
  • at indføre morgenlukning for kl. 5-bevillinger
  • at knytte nye vilkår til nattilladelser
  • at stille krav om oplysning af deltagerantal for lukkede selskaber

Derudover opfordrer vi til, at man inddrager de festende i arbejdet med en balanceret plan, da vi mener det vil være godt at vide, hvordan nattelivsgæsterne selv ser på flere af forslagene i planen? Vi håber således, at vores ”proaktive skriv” vil blive taget godt imod og indgå i Kultur- og Fritidsudvalgets drøftelse af andet udkast til Restaurations- og Nattelivsplanen torsdag aften.