Vi stemmer for "Trangravsvej"

Vi har drøftet ønsket om navneændring af Trangravsvej og går ind for, at vejen(e) på Christiansholm beholder sit navn. Vi prioriterer historisk tyngde og tilknytning til de nærtliggende områder.

Ønsket om navneændring af den del af Transgravsvej, som ligger på Christiansholm/Papirøen udgår fra udviklingsselskabet CØ P/S. De mener, at et selvstændigt vejnavn på øen vil fremme orienteringen til øen – og foreslår derfor, at øens vejnavne skifter navn til enten Christiansholm eller Papirøen.

På foranledning af Vejnavnenævnet i Københavns Kommune, har Teknik- og Miljøforvaltningen spurgt os om en vurdering af sagen, og vi er nået frem til, at vi ikke kan støtte navnet ”Papirøen”.

Vi mener i stedet, at øens navn skal have en historisk tyngde, som rækker længere tilbage i tiden, så navnene også har en sammenhæng med de øvrige geografiske navne i området.

Vi har derfor foreslået, at vejen€ på Christiansholm bibeholder navnet ”Trangravsvej” eller navngives ”Christiansholm”.

Navnet ”Trangravsvej” knytter an til kanalen tæt på, nemlig ”Trangraven”, og refererer også til det trankogeri (dvs. forarbejdning af hvalfedt), som Den Kongelige Grønlandske Handel stod bag, mens navnet ”Christiansholm” er øens oprindelige og fortsat officielle navn. Det rækker tilbage til begyndelsen af 1700-tallet, hvor opfyldet af øen fandt sted.”Papirøen” blev Christiansholms kaldenavn i forbindelse med, at man i 1958 etablerede en hal til dagbladenes avislager.