Vores anbefalinger til den kommende erhvervsstrategi

Grøn omstilling i erhvervstransport og et varieret udbud af detailhandel er nogle af de anbefalinger, som vi har til indholdet af kommunens kommende erhvervsstrategi.

Københavns Kommune har igangsat arbejdet med udviklingen af en ny erhvervsstrategi, som skal gælde fra 2024 og fire år frem. Vi har forholdt os til udkastet og sendt vores anbefalinger i et høringssvar til Økonomiforvaltningen.

Det er vigtigt for os, at der er gode betingelser for virksomheder i kommunen. Men derudover mener vi, at der i erhvervsstrategien skal sættes fokus på et alsidigt forretningsliv. 

Et alsidigt forretningsliv og plads til kreative erhverv

Der er behov for et mere varieret forretningsliv og en god balance mellem restaurationer og detailhandel.  Særligt i den nordlige del af Christianshavn omkring Margretheholmen mangler der dagligvarebutikker, som understøtter hverdagslivet.

Derudover ser vi gerne, at der arbejdes for at give plads til kreative erhverv og iværksætteri ved fx at have huslejer, der er til at betale. Vi ønsker at strategien har bud på, hvordan man kan bevare og fremme erhverv, der har en kulturhistorisk værdi og fortsat giver mening at bevare. Det kan for eksempel være maritime erhverv på Christianshavn eller understøttelse af gamle håndværksfag.

Erhvervstransport skal være grøn

Vi lægger også vægt på, at man i strategien beskriver en grøn omstilling for transport i forbindelse med erhvervslivet.

Man skal skærpe krav, så erhvervstransporten bliver grøn. Kommunen kan fx etablere transporthubs eller stille krav til udfasning af benzin- og dieselbiler, hvis man etablerer virksomhed i København.

Turisme, støj og hensyn til beboere

I vores anbefaling til erhvervsstrategien hejser vi også et flag ift. turismen, som til tider fylder godt på Christianshavn. Vi foreslår, at der skal være tydelige målsætninger for turismen på Christianshavn, fordi der skal tages hensyn til beboerne i bydelen. Kommunen bør i denne sammenhæng tænke over, hvordan man begrænser støj som følgevirkning fra erhverv – bl.a. fra cafeer og restauranter, der tiltrækker et støjende publikum.

 

Den endelige erhvervsstrategi skal godkendes i Borgerrepræsentationen ved udgangen af 2023 og gælder fra 2024 og fire år frem.

Læs hele vores høringssvar i nedenfor.