Vores indspark til Refshaleøen

Hvad skal der ske med Refshaleøen? Det har vi givet vores bud på og lægger vægt på fem fokusområder

I løbet af de sidste par måneder har grundejerne på Refshaleøen været vært for en række dialog- og værkstedsmøder for fagfolk, virksomheder og interesserede borgere for at få input til byudviklingen af øen.

Som en del af inddragelsesprocessen har de sendt en åben invitation ud til alle om at komme med "Indspark til Refshaleøen". Den har vi taget imod og vi har sendt vores idéer og forslag til, hvad vi mener, der er det vigtigste i den kommende byudvikling. 

Vores indspark til Refshaleøen 

Vi mener overordnet set, at udviklingen af Refshaleøen skal tage udgangspunkt i områdets historiske bygninger og funktioner, og at der skal være plads til rekreative grønne arealer til københavnerne. Hvis Refshaleøen skal være et attraktivt område, må der være en god sammenhæng mellem æstetik, byggeteknik og brugen af såvel bygninger som øens arealer. Derudover er vi meget positive over inddragelsesprocessen og opfordrer til, at også lejerne og de kreative udbydere på Refshaleøen inddrages i idéudviklingen. 

Fem fokusområder 

Vi ser mange muligheder for øen, men vi vil særligt gerne fremhæve følgende idéer: 

1. Fokus på det maritime

Fasthold den maritime historie på Refshaleøen, ved fx at give fast kajplads til gamle og velholdte skibe og etablere maritime uddannelsesinstitutioner og værksteder. 

2. Bygnings- og ejerformer skal understøtte Refshaleøens sjæl

Bevar så meget som muligt af de eksisterende bygninger, stil krav om at genanvende materialer i nybyggeri og skab åbne rum mod havnen. Understøt den sociale diversitet ved at bygge flere almenboliger og gør plads til nye eksperimenterende boligformer med det sociale fællesskab i centrum. Derudover mener vi, at der skal værnes om de kreative erhverv ved at give mindre produktionsvirksomheder gode muligheder for at etablere sig på Refshaleøen.

3. Tænk på sundhed og det gode byliv

Byrum og pladser på Refshaleøen bør indbyde til leg, bevægelse og social kontakt for både børn og voksne. Der skal være plads til kreative og uorganiserede sociale relationer mellem borgerne ved at designe byrum, hvor brugen ikke er defineret på forhånd. 

4. Husk det grønne og det blå

Skab plads til den bynære natur på Refshaleøen, og etabler et vildt naturområde, fx. i kombination med en naturskole, der relaterer sig til både det grønne og det blå. 

Lynettefortet og Lynettehavnen kan gøres til en ”Blå og Grøn Højskole”, der skal fokusere på grøn omstilling og klimahandling såvel på land som på vand. 

Skab mulighed for grønne rum mellem husene, som kan udnyttes som organiserede byhaver af beboere eller organisationer.

5. Tænk trafikalt kreativt

Trafikken på Refshaleøen skal understøtte et godt bymiljø og opfordre til fysisk bevægelse og bilkørsel bør begrænses mest muligt. 

 

Find hele vores indspark til Refshaleøen her

 

 

 

Giv dit indspark til Refshaleøen

”Indspark til Refshaleøen” er en åben invitation, hvor alle kan komme med idéer til, hvordan Refshaleøens mange kvaliteter og potentialer kan aktiveres i den kommende byudvikling.

Indsparkene vurderes i perioden april-juni 2023 af repræsentanter for Refshaleøens Ejendomsselskab og By & Havn. Alle indspark vil blive samlet i et katalog, der offentliggøres i august 2023. De indspark, der har mest potentiale i forhold til at bidrage til videreudviklingen af Refshaleøen, vil blive båret med videre i processen og fremhævet i forbindelse med en udstilling på Refshaleøen i august 2023.

Send dit indspark til indspark@refshaleoen.dk senest den 31.marts 2023.

Læs mere om Indspark til Refshaleøen her