Vores ønsker for biblioteker og kulturhuse på Christianshavn

Kultur- og Fritidsforvaltningen har været på rundspørge i Københavns bydele for at høre borgere, hvad de har af ønsker til den kommende plan for kulturhuse og biblioteker. De har fået vores ønsker for Christianshavn.
Billede
Stole, børneafdelingen, bøger, bibliotek
Indretning af Christianshavns Bibliotek 2024

Den 26. februar var der borgermøde i Christianshavns Beboerhus med fokus på, hvad den kommende KUBI-plan (plan for kulturhuse og biblioteker) skal rumme. Formålet med mødet var at indsamle lokalt forankrede ønsker, der senere puljes sammen med ønskerne fra andre bydele. Det skal munde ud i en plan, der præsenteres hen mod slutningen af året. 

På Christianshavn er der en række klare ønsker til, hvad politikerne bør prioritere og tage højde for i KUBI-planen. Dem har vi opsummeret her. 

Folkebiblioteker er for alle og skal være lokalt forankrede
For Christianshavn er der især et ønske om at gøre biblioteket attraktivt for alle målgrupper. Efter den nye indretning på Christianshavns Bibliotek er der en oplevelse af, at det primært henvender sig til børn, men det skal tiltale christianshavnere i alle aldre at gå på opdagelse og fordybe sig på biblioteket. 

For at man kan gå på opdagelse, skal biblioteket også kunne inspirere med afsæt i aktualitet og den bydel, som biblioteket er en del af. Derfor er ønsket fra borgere og Christianshavns Lokaludvalg, at man arbejder for at profilere biblioteker, så både omgivelser og litteratur repræsenterer det lokale. Desuden skal der flere ansatte, som kan hjælpe og vejlede, så det giver mening at gå på biblioteket, uden at man nødvendigvis har bestilt en bog på forhånd. 

Lokal medbestemmelse og samarbejde på tværs af institutioner 
Et presserende ønske fra borgermødet var også muligheden for brugerbestyrelser på både biblioteket og i fremtidige kommunale kulturhuse. Christianshavns Beboerhus er selvdrevet, og det blev rost for den lokale forankring og store engagement – det vil man gerne sikre i et fremtidigt kommunalt kulturhus med en lokal brugerbestyrelse. Dette er f.eks. ønsket for det kommende Vandkulturhus på Papirøen, der både kommer til at huse svømmetilbud men også andre kulturelle aktiviteter uden behov for badetøj. Derfor foreslog lokaludvalget et borgermøde i efteråret 2024 om netop dette.

Hal C blev nævnt som en idrætsfacilitet, hvor der også var tiltænkt kulturelle aktiviteter. Det er et ønske, at eksisterende tilbud sammentænkes med nye, så christianshavnerne får mest muligt ud af eksisterende og kommende tilbud. Derfor ønsker lokaludvalget også at få indsigt i evt. planer for udvikling af kulturhus, idrætsfaciliteter samt bibliotek for Refshaleøen. 

Lokaludvalget har sammenfattet alle ønsker og pointer fra borgermødet i februar og sendt dem til Kultur- og Fritidsforvaltningen. På mødet blev det oplyst, at der kommer yderligere borgerinddragelse senere i processen for udviklingen af KUBI-planen. Det følger vi i lokaludvalget op på.