Vores ønsker til budget '22

På vores sidste lokaludvalgsmøde inden sommerferien, blev vi enige om en ønskeliste med projekter til Christianshavn, som vi gerne ser politikerne på Rådhuset prioriterer til budgetforhandlingerne '22

I en ikke prioriteret rækkefølge ønsker vi, at der sætte penge af til:  

  • Følgearbejde ved Lille Langebro, bl.a. med skilte i Langebrogade og adskillelse af cyklister og fodgængere på promenaden.
  • Anlæg af cykelsti på Refshalevej i forlængelse af Teknik- og Miljøforvaltningens igangværende analyse af strækningen, og generel renovering.
  • Anlæg, som skal øge cykelkapaciteten i Torvegade i forlængelse af Teknik- og Miljøforvaltningens to løsningsforslag til strækningen, og til at forbedre Christianshavns Torv, idet de to projekter hænger sammen.
  • Et plejehjem på Christianshavn
  • En flytning af Christianshavns Bibliotek, så pengene er der, så snart der er fundet et egnet sted til ny placering
  • At igangsættelse af aktiviteter i ungehuset i Brobergsgade, da projektet har ligget stille siden begyndelsen af Corona-krisen.
  • Varieret og fleksibel offentlig transport på Christianshavn fx i form af små busser – også kaldet ”vinkebusser”.

Se vores budgetbrev her