Asbjørn Kaasgaard

Christianshavns Lokalhistoriske Forening & Arkiv

Jeg har altid været lokalpolitisk aktiv. Jeg har i alle sammenhænge arbejdet for at styrke sammenhængskraften i bydelen. Senest har jeg været tovholder for lokaludvalgets Nyholm- arbejdsgruppe, hvor det er vigtigt at sikre det enestående kulturhistoriske miljø, samt sikre ny anvendelse af området til f.eks. erhvervsskole, idrætsfaciliteter, kulturliv, institutioner og ungdomsboliger.

Opgaver:

Der skal ske en markant forbedring af cykelfremkommelighed i Torvegade og Refshalevej skal saneres. I fremtiden skal der etableres flere almene boliger, især for unge for at sikre mangfoldigheden på Christianshavn og at folk har råd til at bo her. Bopælspligt for alle boliger. Refshaleøen skal med i byudviklingen.

Der skal laves en anden klimasikring af Christianshavn og København end Lynetteholm projektet. Især er en portløsning mod syd og en fra Nordhavn over Trekroner til Refshaleøen.

Mail: asbjorn@webspeed.dk