Bent Christoffersen

Politisk repræsentant

Jeg er valgt af partiet Venstre. Jeg var medlem af lokaludvalget i dets første år fra 2008-2013 og nu udpeget igen fra 2022. Jeg har siden starten været medlem af udvalget for kultur, skole, fritid, børn og unge.

Jeg har boet på Christianshavn siden 1988 i Ejendommen Ved Volden og har i en meget stor del af perioden haft mit arbejde her på Christianshavn i ”Ørkenfortet”.

Mit mål med arbejdet er, at Christianshavn er en bydel der skaber gode rammer for såvel dem der bor her som dem der arbejder her. Christianshavn skal være en aktiv del af København. Samtidigt skal der skabes bedre rammer for kulturlivet/ fritidslivet, ikke mindst at faciliteter til fritidslivet, herunder foreningslivet forbedres.

Samtidigt er det vigtigt, at der sker en udvikling henimod større lokal indflydelse i København. Det kræver en revurdering af de københavnske lokaludvalg, bl.a. så de får større ansvar for lokalområdet, men vigtigt at det sker på en måde så det økonomiske ansvar følger med og med direkte valg.

Mail: bentc@post11.tele.dk