Frode Neergaard

Medlem og opstillet for Ejerforeningen Løvens Gård

Christianshavn er en attraktiv bydel. Det må sikres, at havn, kanaler og offentlige rum er for alle. Jeg vil arbejde for en smuk fontaine på Torvet, for grøn byudvikling, træer og bænke, tryghed i det offentlige rum og at lave kvarterer klimasikres. Lynetteholm er en mærkesag. Jordtransport skal ske af søvejen. Der skal findes acceptable løsninger på støj, forurening, ulemper for S/K Lynetten, indvirkning på havn og havmiljø og at klimasikringskomponenten fremmes.

Lokaludvalget får størst indflydelse gennem en konstruktiv dialog med myndigheder, projektudviklere og andre samarbejdspartnere og må sikre borgerinddragelse gennem borgermøder og andre offentlige arrangementer. Med et godt kontaktnet på og udenfor Christianshavn vil jeg fortsat bidrage til lokaludvalgsaktiviteter. Christianshavn et godt sted at bo og færdes. Det skal det blive ved med at være. Bydelen kan og skal løbende forbedres, men der er ikke behov for radikale forandringer, som ændrer Christianshavns karakter.

Mail: fnah@youmail.dk