Henning Nielsen

Lokalavisen Christianshavneren

Som medarbejder og redaktionsmedlem på Lokalavisen Christianshavneren ved jeg, hvad der rører sig på Christianshavn. Borgerne skriver til os, og sammen med avisens skribenter har jeg som fotograf et bredt opsøgende arbejde og er på fornavn med rigtig mange i vores bydel.

I avisens ånd brænder jeg for at løse problemer og bekæmpe uretfærdigheder. Selvfølgelig skal vi have et plejehjem, selvfølgelig skal vi sikre børnenes skoleveje og småbørnsfamiliernes færden til institutionerne. Vi skal løse trafiksituationen i byens smalle gader.

Vi skal drage omsorg for svage borgere. Vi skal værne om Christianshavns historie og frede på Nyholm og på Refshaleøen. Vi skal bekæmpe et årelangt lastbilsindtog gennem byen til projekt Lynetteholmen. Vi skal kort sagt bevare og passe på Christianshavn.