Henrik Vilsbøll

Politisk udpeget

Jeg er politisk udpeget til Christianshavns Lokaludvalg af partiforeningen SF Indre by/Christianshavn, hvor jeg også er medlem af bestyrelsen.

I partiforeningen SF Indre by/Christianshavn har vi i denne valgperiode i Borgerrepræsentationen to fra SF, som er opstillet i vores partiforening, hvilket giver mig gode muligheder for, at drøfte emner vi er optaget i lokaludvalget med vores to politikere i borgerrepræsentationen. På arbejdsmarkedet har jeg hovedsageligt beskæftiget mig med områder indenfor børn & unge, og ældre sektoren.

Hvorfor vil jeg gerne være medlem af Christianshavns Lokaludvalg?

Fordi Christianshavn efter min opfattelse er et af de betydeligste lokalområder i Danmark historisk, arkitektonisk og beboermæssigt. Det er jo ingen hemmelighed, at de fleste medlemmer i Christianshavns Lokaludvalg er 60+ medlemmer, og derfor vil jeg bestræbe mig på, at alle generationer på Christianshavn får en ”stemme” i lokaludvalget.

Jeg vil arbejde i følgende arbejdsgrupper i lokaludvalget:

  • Skole Børn og Unge, Idræt, Kultur, Ungdomstilbuddet Brobergsgade 10, Papirøen-gruppen, Vandkulturhuset, Operapark-gruppen.
  • Mit fokus vil også være på:
  • At Christianshavns biblioteksvæsen ikke bliver forringet.
  • At der etableres flere almene boliger.
  • At der bliver bopælspligt for alle boliger.
  • At Nyholm bliver sikret kulturhistorisk.
  • At der skabes et trafikmiljø hvor biler og cykler ikke er hinandens modsætninger.
  • At der bliver opført et plejehjem/Ældrecenter på Christianshavn.
  • At der laves en hurtigere og bedre klimasikring af Christianshavn/København end hvad Lynetteholm projektet kan præstere.
  • At Refshaleøen bliver et sted hvor øens ikoniske industrikultur bliver en del af et sted for mange forskellige befolkningsgrupper.

Mail: bhv@tdcadsl.dk - tlf.: 21 42 97 99