Jette Arendrup

Suppleant i valggruppen: Ældre, Sundhed, Social-og Integrationsområdet.

Jeg har været medlem af lokaludvalget siden dets start i 2008, men i denne sidste periode har jeg valgt kun at fungere som suppleant, for at give plads til nye medlemmer.

Som suppleant fortsætter jeg i den arbejdsgruppe, jeg har deltaget i siden lokaludvalgets start, INFO/Eventgruppen, som beskrevet andetsteds af tovholder Jette Philipsen.

Jeg er opstillet for min boligforening, Christianshavnergården, og hører til under lokaludvalgets undergruppe for Ældre, Sundhed, Social-og Integrationsområdet.

Jeg er uddannet socialpædagog og interesserer mig særligt for Alternative Boformer, såsom Bofællesskaber, Skæve boliger med Sociale viceværter og Christiania.