Kristine Ammitzbøll-Bille

Suppleant for Det Radikale Venstre

Jeg er aktiv i lokaludvalget, fordi jeg gerne vil arbejde for grønne områder, rent vand og ren luft. Vi skal værne om Christianshavns gamle kanalcharme, samtidig med at vi udvikler østhavnsområdet til glæde for kommende generationer. 

Med respekt for miljøet og alle os, der allerede bor her.

Konkret arbejder jeg for:

  • Langt flere og bedre målinger og initiativer i forhold til bekæmpelse af luft-, jord- og vandforurening
  • At metroens M5-linie graves ned
  • En direkte forbindelse mellem Refshaleøen og Østerbro
  • Et støjregulativ for Refshaleøen
  • Øget biodiversitet og grønne åndehuller
  • Øgede initiativer i forhold til at skabe tryghed for alle, der færdes i bydelen
  • Gode trafikale løsninger med respekt for både fremkommelighed og miljø

Mail: kristineby@hotmail.com