Lars Josephsen

Ejerforeningen Panterens Bastion

Interesse for Christianshavn som socialt rummelig bydel; Christianshavn som bæredygtig bydel; stormflodssikring på kort og på længere sigt; Lynetteholm-projektet; borgerdeltagelse i demokratiske beslutningsprocesser. Har deltaget som suppleant i lokaludvalget siden 2020 og bor på Christianshavn i ejerforeningen Panterens Bastion.

Baggrund

Uddannelse: I fysik og matematik, offentlig forvaltning og musikpædagogik

Tidligere beskæftiget med: organisationsudvikling (privat firma); studier af civilsamfund (EU-projekt/RUC); energi/miljøplanlægning og bæredygtig udvikling (i to ministerier).

Interesser: Bæredygtig udvikling, konsekvenser af klimaforandringerne, FN’s Verdensmål, folkeoplysning, musik.

Pt. aktiv i NGO’erne FN-forbundet og Globale Seniorer, og undervisning på Folkeuniversitetet (fag: økologi og økonomi).

Mail: larsw.josephsen@gmail.com