Poul Brorson

Opstillet for Dansk Handicap Forbund.

Bosat på Christianshavn siden 2009. Jeg er bestyrelsesmedlem i Dansk Handicap Forbund København og vil arbejde for at gøre bydelen til et mere tilgængeligt sted med niveaufri adgang. Jeg har et ønske om at tilgængelighed bliver tænkt ind på alle niveauer, og at handicappede bliver inddraget i arbejdet som alle andre borgere i bydelen.

Jeg er tilhænger af, at kommunen arbejder mere med "Færdselsarealer for alle" og ønsker også mere fokus på den sociale tilgængelighed - lige adgang for alle.

Manglende tilgængelighed både fysisk og psykisk kan afstedkomme ensomhed. Det er vigtigt, at der tages hånd omkring ældre og handicappede. Christianshavn skal være en inkluderende bydel.

Mail: chr.havn@outlook.com