Ruth Plovgaard

Christianshavns Torvenetværk

Jeg er kommet tilbage til Christianshavns Lokaludvalg d. 1. juli 2023, hvor jeg allerede tidligere har siddet i 12 år. Tidligere repræsenterede jeg biblioteksbrugergruppen, som jeg stadig er med i.

Nu repræsenterer jeg Christianshavns Torvenetværk, en post som Katinka Haxthausen har haft indtil juli i år.

Torvenetværket arbejder for "et torv for alle". Vi laver arrangementer på Torvet og stiler mod en fysisk forbedring og forandring af Christianshavns Torv.

Jeg er også med i Papirøsgruppen, Vandkulturhusgruppen og Operaparkgruppen.

Jeg har boet på Christianshavn i 46 år

Mail: ruth.plovgaard@gmail.com