Forudsætninger for at få støtte

Følgende betingelser skal være opfyldt for at få tildelt støtte:

Støtten fra lokaludvalget altid er en underskudgaranti.  Det vil for eksempel sige, at når aktivitetens regnskab gøres op, så dækker lokaludvalget kun udgifter op til at regnskabet går i nul, såfremt der er indtægter forbundet med aktiviteten.

 • Aktiviteten skal afvikles på Christianshavn 
 • Aktiviteten skal være offentligt tilgængeligt
 • Ansøger skal anvende lokaludvalgets ansøgningsskema og det skal være afsendt rettidig - dvs. inden den 1 i hver måned.
 • Bemærk dog, at aktiviteten der søges støtte til, skal finde sted efter lokaludvalget har behandlet ansøgningen på deres lokaludvalgsmøde. Se mødedatoerne her.  
 • Ansøger skal anvende lokaludvalgets evalueringsskema med regnskab, og sende det til lokaludvalget umiddelbart efter aktivitetens afslutning

Christianshavns Lokaludvalg ser særligt positivt på aktiviteter, som er:

 • Bydelsrelaterede
 • Dialogskabende
 • Netværksdannende
 • Identitetsstøttende og udviklende
 • Lokalkulturelt bevarende/udviklende

Vedrørende udbetaling:

 • Som udgangspunkt udbetales støtten først, når arrangementet er afholdt, og lokaludvalget har modtaget og godkendt evalueringen med regnskabet
 • Sørg for at have en aktivt Nem Konto – det er forudsætning for at få udbetalt støtten
 • Læs desuden tilsagnsbrevet, som lokaludvalgets sekretariat sender til dig/jer – her frem datoen for, hvornår lokaludvalget senest skal modtage din/jeres evaluering og regnskab for aktiviteten. Når lokaludvalget har godkendt evalueringen med regnskabet, udbetales støtten