Arbejdsgruppemøde i bydelsplangruppen

Gruppen står for at udarbejde Christianshavns Bydelsplan og mødes hver tredje uge i lokalet i Christianshavns Beboerhus.

Arbejdsgruppen er ansvarlig for udarbejdelsen af Christianshavns Bydelsplan. Den består i udgangspunktet af medlemmer og suppleanter fra lokaludvalget, men er også åben overfor øvrige christianshavnere, som kunne tænke sig at deltage i arbejdet.

Arbejdet med bydelsplanen er bygget op om arbejdsgruppemøder. De første 5 møder er temabaseret og ansvaret for temaerne fordeles blandt gruppens medlemmer.

Hvert tema-arbejdsgruppen-møde har som mål, at:

  • Redegøre mundtligt for det enkelte tema, samt skriftligt i form af 1 side med noter mv.
  • Status på temaet
  • Er I kommet tilstrækkeligt rundt om temaet?
  • Hvem er interessenterne i bydelen?
  • Er yderligere dialog på krævet?

     
  • Forslag til lokaludvalgets målsætning(er) på området?
  • Forslag til hvordan LU vil arbejde med at for realiseret den/m?
  • Samt hvornår vil man arbejde med det i indeværende LU-periode?

Christianshavns Beboerhus

CLU's lokale i mellemgangen, , Dronningensgade 34

Sekretariatet: bx1r@kk.dk

Del med